To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ


WIDEO i AUDIO - Multidimensional Man

Anonymous - 2011-04-10, 15:12
Temat postu: Multidimensional Man
1/4

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gDyGpybZc6s[/youtube]

2/4

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WOb5k1oOvUw[/youtube]

3/4
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8I9LmwqM59s[/youtube]

4/4
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EY_LbpdQ9aw[/youtube]

Anonymous - 2011-04-10, 16:00

Mo?e napiszesz dwa,trzy s?owa o tym co wrzucasz?; P
Anonymous - 2011-04-10, 16:12

Go?ciu opowiada jak zacz??a si? jego przygoda z OOBE, od medytacji po spontaniczne
wyj?cia, pomoc zmar?ym i wizyty w wy?szych wymiarach :P

Anonymous - 2011-04-11, 04:22

W zasadzie nic nowego. Podoba?o mi si? jak u?wiadomi? kobiet? "zombi" ?e nie ?yje... "nie ?yjesz, no ale to jeszcze nie koniec ?wiata" :) , albo jak mówi? o tym ?e starsi ludzie nie powinni oczekiwa? rych?ego ko?ca tylko raczej zacz?? si? przygotowywa? na nast?pne 1000 lat i wiecej. Mo?e dlatego starsi ludzie dominuj? w ko?cio?ach, mo?e pod?wiadomie chc? oczy?ci? swoj? stref? duchow? i przygotowa? si? "nowe ?ycie".... hmmm czy to nie o tym mówi? wszytkie religie ?wiata? Problem jest w tym, ?e ludzie nie rozumiej? tak do ko?ca jak si? skutecznie "przygotowa?" bo nikt ich tak naprawde nie nauczy?. Recytowanie regu?ek raz na tydzie? na niedzielnej mszy tak naprawde na niewiele si? przydaje.

Jeszcze jedna sprawa. Jezeli w tych wy?szych wymiarach czujemy jedno?? ze wszech?wiatem to dlaczego ludzie bardzo czesto opowiadaj? o spotkaniach z bliskimi jako co? specjalnego, czyli jest jaka? hierarchia - jednych lubimy bardziej, drugich mniej. Czy to nie powinno by? tak ?e wszyscy lubi? wszystkich i w jednakowy sposób?

Anonymous - 2011-04-11, 12:37

yomarin napisał/a:
Jeszcze jedna sprawa. Je?eli w tych wy?szych wymiarach czujemy jedno?? ze wszech?wiatem to dlaczego ludzie bardzo cz?sto opowiadaj? o spotkaniach z bliskimi jako co? specjalnego, czyli jest jaka? hierarchia - jednych lubimy bardziej, drugich mniej. Czy to nie powinno by? tak ?e wszyscy lubi? wszystkich i w jednakowy sposób?

My?l?, ?e przechodzimy takie fazy, jak w ci?gu ?ycia na ziemi, pocz?tkowo nie zdajemy sobie sprawy, ?e jeste?my czym? odmiennym ni? otaczaj?cy nas ?wiat, ?e jeste?my oddzieleni i funkcjonujemy jako jedno??. Jako ca?o??. Z czasem zauwa?amy ró?nice, d??ymy do indywidualno?ci , jednym lubimy, drugich nie. Pó?niej nast?puje faza kiedy zauwa?amy, ?e wszystkie ró?nice s? tak na prawd? ma?o znacz?ce, bo wszyscy jeste?my podobni, ale mamy ro?ne do?wiadczenia i to kszta?tuje odmienne pogl?dy i zachowania. Kiedy to sobie u?wiadomimy zaczynamy d??y? do powtórnej jedno?ci. Ostatni etap to darzenie wszystkich mi?o?ci? i funkcjonowanie jako jedno?? , tym razem ?wiadomie jako zjednoczone ?wiadomo?ci wielu istot. >>hej

Anonymous - 2011-04-11, 14:49

Albisia napisał/a:
Ostatni etap to darzenie wszystkich mi?o?ci? i funkcjonowanie jako jedno?? , tym razem ?wiadomie jako zjednoczone ?wiadomo?ci wielu istot.


Czyli taki astralny komunizm :)Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group