Towarzystwo Obenautów Polskich


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  Chat  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
^^
Autor Wiadomość
rugwa 


Dołączyła: 30 Maj 2010
Posty: 521
Skąd: Turek
Wysłany: 2011-05-17, 18:26   ^^

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CesKUPWVSec&feature=player_embedded#at=46[/youtube]
 
 
Blaz 
Moderator


Dołączył: 31 Paź 2010
Posty: 754
Skąd: free spirit
Wysłany: 2011-05-17, 20:50   

:evil:
 
 
yomarin
[Usunięty]

Wysłany: 2011-05-18, 03:31   

Nie wiem jak Wy ale ja się czuję zniewolony przez system. Presja otoczenia sprawia że nie zawsze możesz robić to chcesz, wyznacznikiem dobrej pozycji społecznej jest dobrze płatna praca, najlepiej za biurkiem, mercedes w garażu i ładny dom. Szkoły uczą nas bycia niewolnkiem - chyba że masz szczęście i trafisz na nauczycieli którzy wskarzą ci inną drogę. Wszystko przez pieniądz który rządzi światem, stąd moje pragnienie wygrania w Totolotka, żeby raz na zawsze pozbyć się tego problemu i zacząć rozwijąć się według własnej drogi.
 
 
Blaz 
Moderator


Dołączył: 31 Paź 2010
Posty: 754
Skąd: free spirit
Wysłany: 2011-05-18, 09:17   

Morpheus powiedziałby "Welcome to the real life"

skol

eh... naprawdę się cieszę, że mamy to forum :D
Ostatnio zmieniony przez Blaz 2011-05-18, 09:19, w całości zmieniany 3 razy  
 
 
Dzeyson
[Usunięty]

Wysłany: 2011-05-18, 12:28   

bramy otwarte , gówno warte , my je rozwalamy..
 
 
Abi 
Obemaniaczka


Dołączyła: 09 Lip 2010
Posty: 716
Skąd: Nikąd
Wysłany: 2011-05-18, 14:44   

yomarin napisał/a:
Wszystko przez pieniądz który rządzi światem, stąd moje pragnienie wygrania w Totolotka, żeby raz na zawsze pozbyć się tego problemu i zacząć rozwijąć się według własnej drogi.

Akurat jest kumulacja :-)
 
 
pepe

Dołączył: 13 Kwi 2011
Posty: 35
Skąd: Lublin
Wysłany: 2011-05-18, 15:27   

Wow Niesamowite Niech ktoś to przetłumaczy ^^
 
 
Blaz 
Moderator


Dołączył: 31 Paź 2010
Posty: 754
Skąd: free spirit
Wysłany: 2011-05-18, 16:24   

Nie wyświetlają Ci się napisy?
 
 
Dzeyson
[Usunięty]

Wysłany: 2011-05-18, 17:21   

mi też nie.
 
 
Elli 
Administrator


Dołączyła: 10 Sty 2010
Posty: 2045
Skąd: Przyszłości
Wysłany: 2011-05-18, 17:33   

To sie dzieje i kazdy z Was bierze juz w tym udzial :D
 
 
Blaz 
Moderator


Dołączył: 31 Paź 2010
Posty: 754
Skąd: free spirit
Wysłany: 2011-05-18, 20:47   

Mi w domu też się nie wyświetlają... Może spróbujcie na innych przeglądarkach?
 
 
Abi 
Obemaniaczka


Dołączyła: 09 Lip 2010
Posty: 716
Skąd: Nikąd
Wysłany: 2011-05-19, 14:51   

ja mam Opera i widze napisy!:)
_________________

 
 
yomarin
[Usunięty]

Wysłany: 2011-05-20, 01:44   

Co do napisów to bezpośrednio pod filmem powinna być ikona CC - tam można ustawić wyświetlanie napisów. Jeżeli nie ma tej ikony to spróbuj tego linku: http://youtu.be/CesKUPWVSec
 
 
Blaz 
Moderator


Dołączył: 31 Paź 2010
Posty: 754
Skąd: free spirit
Wysłany: 2011-05-21, 08:10   

Ponieważ uważam, że tekst jest świetny, postanowiłem go przetłumaczyć :)

ATTENTION: All you rule-breakers, UWAGA wszyscy łamacze reguł, wszyscy
you misfits and troublemakers - all odszczepieńcy i sprawiający kłopoty!
you free spirits and pioneers - all Wszystkie wolne duchy i pionierzy!
you visionaries and non-conformists… Wszyscy wizjonerzy i nonkorfomiści!

Everything the establishment has To co jest z Wami nie w porządku –
told you is wrong with you - is jak twierdzi władza – wszystko to
actually what's right with you. jest właśnie w najlepszym porządku.

You see things others don't. You are Widzicie rzeczy niedostępne dla innych.
hardwired to change the world. Zostaliście tu umiejscowieni aby zmienić
Unlike 9 out of 10 people - your świat. Przeciwnie niż u 9 na 10 ludzi –
mind is irrepressible - and this wasze umysły są nie do powstrzymania –
threatens authority. You were born i to zagraża władzom. Urodziliście
to be a revolutionary. się aby zostać rewolucjonistami.

You can't stand rules Nie możecie znieść zasad,
because in your heart bo Wasze serca mówią Wam,
you know there's a better way. że istnieją lepsze rozwiązania.

You have strengths dangerous to the Wasza siła zagraża władzom, a oni
establishment - and it wants them próbują ją zniszczyć. A więc całe życie
eliminated. So your whole life you've been wmawiano Wam, że wasze silne
told your strengths were weaknesses. strony są słabościami - teraz
Now I'm telling you otherwise. ja mówię Wam, że jest odwrotnie.

Your impulsivity is a gift - impulses Wasza impulsywność to dar – impulsy
are your key to the miraculous, prowadzą was do cudów,

Your distractibility - is an artifact Wasze rozkojarzenie wynika z
of your inspired creativity, Waszej natchnionej kreatywności,

Your mood swings reflect the natural Wasze wahania nastrojów odzwierciedlają
pulse of life, they give you unstop- puls życia,dają Wam niepowstrzymaną
pable energy when you're high and energię gdy idziecie w górę i głębokie
deep soulful insight when you're low. wejrzenie w duszę gdy spadacie w dół,

Been diagnosed with a disorder? That's Czy zdiagnozowano u Was zaburzenia?
society's latest way to deny its own To najnowszy sposób społeczeństwa aby
illness by pointing the finger at you. zaprzeczyć swoim chorobom wskazując
Your addictive personality is just a palcem na Was. Wasza uzależniająca
symptom of your vast underused osobowość wynika wprost z olbrzymiej
capacity for heroic, creative i niewykorzystanej, wspaniałej i
expression and spiritual connection. kreatywnej ekspresji i duchowości.
Your utter lack of repression, Wasz całkowity brak negatywnych
your wide eyed idealism, blokad, olbrzymi idealizm, w pełni
your unmitigated open mind - didn't otwarty umysł – nikt Wam o tym nie
anyone ever tell you? These are the mówił?To są cechy największych
traits shared by the greatest pioneers pionierów, wizjonerów i innowatorów,
and visionaries, innovators and rewolucjonistów, wiecznych ociągaczy
revolutionaries, procrastinators and i przesadnie emocjonalnych,
drama queens, activists on the social aktywistów społecznych,
scene, space cadets and mavericks, odrealnionych i odludków, filozofów
philosophers and derelicts, business i opuszczonych, biznesmenów i
suits flying fighter jets, football pilotów myśliwców, gwiazd piłki i
stars and sex addicts, celebrities seksoholików, gwiazd show businessu
with ADD, alcoholics who seek z ADHD, alkoholików szukających
novelty, first responders - prophets nowości, ratowników – proroków i
and saints, mystics and change agents. świętych, mistyków i sprawców zmian.

We're - all - the same - you knowJesteśmy wszyscy jednością – wiedzcie o tym
‘cuz we're all affected by the way - Bo podążamy tą samą Drogą
We're - all - the same - you knowJesteśmy wszyscy jednością – wiedzcie o tym
‘cuz we're all attracted to the flame Bo przyciąga nas ten sam płomień

You know in your heart there's a Wasze serca czują, że istnieje
natural order to life, something more naturalny porządek życia, coś
sovereign than any man-made rules większego od jakichkolwiek praw i
or laws could ever express. reguł stworzonych przez człowieka.

This natural order Ten naturalny porządek
is called "the Way." nazywamy „Drogą".

The Way is the eternal substrate Droga to odwieczny
of the cosmos. It guides the very fundament kosmosu. Jest głownym
current of time and space. The Way nurtem czasu i przestrzeni.
is known by some as the Will of God, Niektórzy nazywają Drogę Wolą Boga,
Divine Providence, the Holy Spirit, Boską Opatrznością, Świętym Duchem,
the implicate order, the Tao, przyczyną rzeczy, Tao,
reverse-entropy, life-force, odwróconą entropią, siłą życiową,
but for now we will ale teraz nazwiemy
simply call it "the Way." ją po prostu „Drogą”.

The Way is reflected in you as Droga odbija się w Was jako źródło
the source of your inspiration, inspiracji, źródło Waszych pasji,
the source of your passions, your Waszej mądrości, Waszego entuzjazmu,
wisdom, your enthusiasm, Waszej intuicji, Waszego ognistego
your intuition, your spiritual fire ducha - miłości.
- love. The Way takes the chaos Droga zabiera ze Wszechświata chaos
out of the Universe and breathes i wypełnia go tchnieniem boskiego życia,
life into it, giving it divine będącego odbiciem odwiecznego porządku.
order. The Way, when expressed Droga doświadczona przez umysł to
by the mind, is genius, when geniusz, postrzegana oczami – piękno,
perceived through the eyes is beauty, wyczuwana zmysłami – wdzięk,
when felt with the senses is grace, dopuszczona do serca – miłość.
when allowed into the heart - is love. .

Most people cannot sense the Way Większość ludzi nie potrafi bezpośrednio
directly. But then there are the zobaczyć Drogi… Ale istnieją Widzący. To
Wayseers. The keepers of the flame. strażnicy ognia. Widzący mają nie-
Wayseers have an unexplainable knack wytłumaczalny talent poznawania Drogi.
for just knowing the Way. They sense Wyczuwają jej istnienie. Nie potrafią
it in their very being. They can't wytłumaczyć dlaczego, ani jak doszli do
tell you why or how they arrived at właściwej odpowiedzi. Po prostu
the right answer. They just know it głęboko w swoim wnętrzu znają
in their core. They can't show ją. Nie potrafią pokazać jak do
their work. So don't ask. Their niej doszli, więc nie pytajcie o to.
minds simply resonate with the Way. Ich umysły po prostu rezonują z Drogą.
When the Way is present, so are they.Tam, gdzie jest obecna Droga, są i oni.

While others are blind to it, and Podczas gdy większość jest na nią
society begs you to ignore it, the ślepa, a społeczeństwo nastaje, abyś
Way stirs you inside. Neurological ją ignorował, Droga porusza Wasze
repression blocks most people's wnętrza. Neurologiczne ograniczenia
awareness of the Way - censoring blokują świadomość Drogi u
all thoughts and impulses from the wiekszości ludzi–wszystkie nieświadome
unconscious is their prefrontal myśli i impulsy są cenzorowane przez
cortex-the gestapo of the brain - korę przedczołową – gestapo mózgu.
nothing which violates its socialized Nie przedostaje się przez nią nic
programming even gets through; but co narusza społeczne programowanie;
your mind is different, your mind has ale Wasze mózgi są inne. Wasze
been cracked wide open to the Way-by mózgi zostały otworzone dla Drogi
some miraculous genetic trait, some - przez cudowną cechę genetyczną,
psychotropic chemical or maybe even psychotropy albo nawet dzięki woli
by the will of your own soul, your waszej własnej duszy – układ nagrody
brain's reward pathways have been Waszych mózgów został uprowadzony,
hijacked - dopamine employed to a dopamina została zatrudniona do
overthrow the fascist dictatorship zrzucenia faszystowskiego dyktatu kory
of your prefrontal cortex -now your przedczołowej–Wasz mózg nie podlega
brain is free of repression,your mind represjom, jest wolny od cenzury,
free of censorship, your awareness a Wasza świadomość jest wystawiona na
exposed to the turbulent seas of burzliwe morza nieświadomości przez
the unconscious - through this open tę bramę przedziera się do Waszej
doorway divine light shines into your świadomości boskie światło wskazując
consciousness showing you the Way. Drogę. To czyni Was Widzącymi.
This is what makes you a Wayseer. .

90% of human civilization is 90% ludzkiej cywilizacji stanowią ludzie
populated with those who's brains z mózgami zamkniętymi dla Drogi.
are blocked to the Way. Their Ich mózgi funkcjonują tak aby wykonywać
brains are hardwired to enforce the społeczny program narzucany im od
social programming indoctrinated since urodzin. W przeciwieństwie do Was,
birth. Unlike you they cannot break nie potrafią wyłamać się z programu,
out of this programming, because ponieważ nie doświadczyli niezbędnej
they have not yet experienced the rewolucji umysłów. Ci zaprogramowani
necessary revolution of mind. ludzie bardzo serio traktują zasady i
These programmed people take social instytucje społeczne. Społeczeństwo
institutions and rules very seriously. ma mnóstwo gier wymyślonych
Society is full of games programmed po to, aby zająć ludzkie umysły
to keep peoples' minds occupied so i nie pozwolić im na rewolucję. Te
they will not revolt. These games gry powodują chore fiksacje na temat
often cause sick fixations on peculiar dziwacznych protokołów, struktur
protocols, power structures, taboos władzy, tabu i dominacji–wszystkich
and domination - all subtle forms of subtelnych form ludzkiego niewolnictwa.
human bondage - This distinct form of To szaleństwo jest nie tylko
madness is not only tolerated by the tolerowane przez masy, ale wręcz
masses but insisted upon. The przez nie narzucane. Zaprogramowani
programmed ones believe in rules ludzie wierzą w reguły tak mocno,
so forcefully they become willing że pragną zniszczyć wszystkich,
to destroy anyone who violates them. którzy postanowią je naruszyć.

Wayseers are the ones who call their Widzący potrafią odkryć te ukryte
bluff. Since Wayseer minds are free mechanizmy. Ich umysły odrzucają
to reject social programming,Wayseers społeczne programowanie, a oni bez
readily see the social institutions trudu dostrzegają fałsz kryjący się
for what they are - imaginary games. za fasadą społecznych instytucji -
Wayseers comfort the disturbed and wymyślone gierki.Widzący niosą
disturb the comfortable. Helping pocieszenie nieszczęśliwym i zakłócają
those who are lost in these games wygodę bogaczy. Pomagają zagubionym
and refuse to help themselves is w gierkach odmawiając pomocy sobie
a calling of many Wayseers. Since samym – to powołanie wielu Widzących.
Wayseers are the ones who keep Widzący mają kontakt z jedynym i nie-
contact with the original source of powtarzalnym źródłem rzeczywistości,
reality - they are able to disrupt i dlatego potrafią zniszczyć społeczne
societal conventions and even govern- konwencje, a nawet obalić rządy
ments to realign humanity with the Way. i ponownie łączą ludzkość z Drogą.

The Wayseers are an ancient lineage. Widzący mają swój początek w
A kind of priesthood - carriers of Starożytności. Są swego rodzaju kapłanami
the flame - ones "in the know." podtrzymującymi ogień wiedzy. Są
There must always be Wayseers to niezbędni aby zmieniać wirujące z zawrotną
reform the dizzying psychotic spinning prędkością psychotyczne tryby maszyny
wheels of society - giant mindless społecznej – wielkie bezmyślne kołowroty
hamster wheels obscuring the pure zasłaniające błękit nieba, trzymające
blue sky, keeping humanity shackled ludzkość zakutą w kajdany i zamkniętą w
in a darkened cage - so Wayseers ciemnej celi – wtedy Widzący przybywają
are called - to shed light on the aby rzucić światło na to szaleństwo i
madness of society - to continually wskrzesić ponadczasowego Ducha
resurrect the timeless Najwyższej Prawdy.
transcendent Spirit of Truth. .

Wayseers reveal this divine truth by Widzący odsłaniają tę boską prawdę
devoting themselves to the birth poprzez swoje poświęcenie, tworząc
of some creative or disruptive act dzieło wyrażające się przez sztukę
expressed through art or philosophy, lub filozofię, innowacje
innovations to shake up industry, wstrząsające przemysłem,
revolutions for democracy, coups rewolucje w imię demokracji
that topple hypocrisy, movements of zamachy obalające hipokryzję,
solidarity, changes that leave a ruchy solidarnościowe, głębokie zmiany,
legacy, rebellions against policy, polityczne rebelie, natchnione
spirit infused technology, moments duchem technologie, momenty jasności
of clarity, things that challenge i wglądu, rzeczy przeciwstawiające
barbarity, watersheds of sincerity, się barbarzyństwu, nowe pokłady
momentous drives for charity. szczerości, doniosłe akty dobroczynności.

We're - all - the same - you knowJesteśmy wszyscy jednością – wiedzcie o tym
‘cuz we're all affected by the way - Bo podążamy tą samą Drogą
We're - all - the same - you knowJesteśmy wszyscy jednością – wiedzcie o tym
‘cuz we're all attracted to the flame Bo przyciąga nas ten sam płomień

This is your calling, Wayseer. To wezwanie dla Was, Widzący.
You've found your tribe. Znaleźliście swoje plemię.
Welcome home. Witajcie w Domu.
 
 
Blaz 
Moderator


Dołączył: 31 Paź 2010
Posty: 754
Skąd: free spirit
Wysłany: 2011-05-21, 08:19   

A jeżeli chcielibyście się z kimś podzielić tekstem - plik pdf:
http://www.speedyshare.co...festo_EN_PL.pdf
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 13